تهران، شریعتی، قبا، طباطبایی، طبقه 4
021-26712028

طراحی و تامین نیروگاه 50 کیلووات برای ساختمان راه آهن

تاریخ
بهمن 1396
استان
تهران
مشتری
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مبلغ
500 میلیون تومان