تهران، شریعتی، قبا، طباطبایی، طبقه 4
021-26712028

طراحی، تامین و اجرای روشنایی خورشیدی در کارخانه نشاسته ورامین

تاریخ
22 تیر 1399
پروژه
آفگرید
مشتری
کارخانه نشاسته ورامین
بودجه
80 میلیون تومان